مردی که خودش را خورد

اشعار بنیامین پورحسن

یکشنبه 9 فروردین 1394 ساعت 23:41

دکلمه

دکلمه ی شعر مشترک "پروانگی ها" را با صدای گیرا و بسیار زیبای دوست هنرمند و عزیزم آرمان بشنوید.


آرمان جان یک دنیا سپاس


شعر از : بنیامین پورحسن / فرانک خلیلی


دکلمه : آرمان

شنبه 8 فروردین 1394 ساعت 01:17

دکلمه

دکلمه ی شعر "عشق به صرف هویج و چماق" با صدای گیرای دوست خوبم جناب آرمان را ازاینجا می توانید گوش کنید.

همین طور از اینجا می توانید دکلمه ی شعر "از تو...برای تو" را گوش کنید.


آرمان عزیز بی نهایت سپاسگزارم.